Välkommen

Olika bröllopstyper
Kyrklig vigsel
Borgerlig vigsel
Andra ceremonier
Temabröllop
I andra länder

Planering
Hedersuppdrag
Bröllopsgäst
Klädsel
Andra viktiga dagar
Ordlista

Till fest och vigsel

Aktiviteter & Spex
Text & Telegram
Musik

Dop & Namnfest
Om dop i Sv kyrkan
Om Namnfest


Övrigt
Juridik
Fråga Vigselringen
Länkar
Webmaster

 

 

 

När du gifter dig i kyrkan är det nästan alltid obligatoriskt med två psalmer (du får naturligtvis ha flera). Ni kan välja mellan en vigselpsalm, någon som passar årstiden eller någon ni tycker är speciellt fin. Vissa präster kräver att minst en av psalmerna ska vara en vigselpsalm, och antalet psalmer som måste vara med varierar också mellan olika kyrkor. Er präst kan säkert hjälpa dig med flera alternativ på psalmer som passar.

Det brukar gå bra att byta ut en psalm mot någon annan sång med religiös innebörd (tex. gospel, lovsång, annan andlig sång) som sjungs gemensamt. Men man kan inte utesluta psalmer helt, och man kan inte utesluta gemensam sång och enbart låta en solist sjunga, oavsett om era gäster inte gillar att sjunga.

Här nedan finns först text och nummer till alla vigselpsalmer, samt tre andra psalmer med vigseltema.

Därefter finns det en lista med nummer, på ett stort antal kända, vanliga psalmer. Där kan ni också utläsa om psalmen har en engelsk text, vilket kan vara bra om man kommer att ha gäster från andra länder.

Ring och blomma

Psalm 82 (vigselpsalm)
"Gud se i nåd till dessa två"
Text: J L Runeberg (1857)
Musik: Strassburg (1545)

1.
Gud, se i nåd till dessa två
som vi här se inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd

2.
De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund
I nåd, o Herre, hos dem bliv
och din välsignelse dem giv

3.
Här levs ej blott i rosengård,
och mången prövning kan bli hård,
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

4.
Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo.

5.
O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.

 

 

Psalm 83 (vigselpsalm)
"Som klaraste vattuflöden"
Text: K-G Hildebrand (1936,1983)
Musik: G Aulén (1936)

1.
Som klaraste vattuflöden
ur öknarnas hårda sten
som örter och gräs ur mullen
och blom ur den kala gren
så brast ur en kvinnas sköte
Guds väsens återsken

2.
O Kristus, du föddes av kvinna
välsigna kvinna och man
och lär oss att alltid tjäna
och troget älska varann
Och ge åt vår kärleks låga
den eld som är hel och sann

3.
Ja, led oss i storm och fara
med ljus av din sannings ljus
Låt arbetsdagarna fyllas
av levande sångers brus
Och gör våra ringa kroppar
o Gud till ditt tempelhus

4.
När öden och tiden väller
som strömmande vattendrag
du binder släkte till släkte
så stilla som dag till dag
Ack, låt oss få ge och skapa
o Gud efter ditt behag

5.
Som lågan slår upp ur veden
som vetekornet får gro
Så låt oss ur vår kärlek stiga
ur ärlig och kristen tro
och låt oss i dina gårdar
en gång tillsammans bo

 

Psalm 84 (vigselpsalm)
"Vi lyfter våra hjärtan"

Text: E A Welch (1862-1932), A Frostensson (1976)
Musik: M Teschner (1615)

1.
Vi lyfter våra hjärtan
till dig o Fader vår
i tacksamhet och lovsång
och bön för dessa två
Vi ber dig låt dem lämna
sig själva i din hand
och hjälp dem hålla löftet
som de har gett varann

2.
Vi tackar för den glädje
Som du har gett åt dem
välsigna deras framtid
välsigna deras hem
Tack, Fader, för den kärlek
som gjorde dem till ett
det största du som gåva
och ansvar åt oss gett

 

 

Psalm 85 (vigselpsalm)
" Som mannen och kvinnan"
Text: J A Hellström (1970)
Musik: K-O Robertsson (1975)

1.
Som mannen och kvinnan
i glädje tillsammans
när tillvaron föddes en gång
I står här idag
inför skapelsens Herre
i bön och sång

2.
Vi ber att du tar i
din tjänst vår gemenskap,
vår kraft- utan tanke på lön
och låter vårt liv
bli en gudtjänst på jorden
en tjänst i bön

3.
Vårt hem, vad vi äger
vår glädje och trygghet
vi fått att förvalta för dem
som lever i ensamhet
oro och ångest
och utan hem

4.
Vårt liv har vi fått
för att leva tillsammans
att spegla ditt himmelska ljus
att växa i kärlek
att öppna för andra
vår dörr, vårt hus

 

Psalm 410 (vigselpsalm)
"Gud skapade av jord"
Text: H Oosterhuis (1968) Å Löfgren (1979)
Musik: J D Edwards (ca. 1840)

1.
Gud skapade av jord
två människor för varann
som avbild av sig själv
till kvinna och till man
Så skall ni nu tillsammans bli
den enhet ni är skapta till
där delar ni hans kärleks liv

2.
Som människor får vi svar
på frågan vem vi är
av den som lika djupt
och känner och har kär
Nu ska det svar er kärlek ger
få spegla glädjen där ni ser
hur Gud den högste älskar er

 3.
Två människor får gå
så långt som livet är
tillsammans på den väg
där Herren Gud går med
Så får ni dela liv och bröd
och Gud skall ge i lust och nöd
sin kraft och hjälp i liv och död

 

Psalm 411 (vigselpsalm)
"Gud har omsorg om vårt släkte"

Text: Britt G Hallqvist (1981)
Musik: E Hovland (1984)

1.
Gud har omsorg om vårt släkte
han har sett vår ensamhet
Han har skapat man och kvinna
han har styrt i hemlighet
deras vägar till ett möte
där de livets källa fann
Kärlek ger han oss att räcka
som en blomma åt varann

2.
Gud är gränslös i sin kärlek
i sin skaparfantasi
Fågelns dun och solens kärna
är hans verk och så är vi
När det mörknar över jorden
när det skymmer i hans hus
skaparkraft vill Herren ge oss
med och lust att tända ljus

 

Psalm 294 är inte en vigselpsalm, men ser man bara till texten så passar flera verser bra vid ett bröllop. Därför tar vi upp denna psalm här trots att den inte är en vigselpsalm, samt återger de verser som passar in vid ett bröllop:

Psalm 294
" Välsigna Herre, alla dem som bygger ett gemensamt hem
"
Text: C C L von Pfeil (1782), J A Hellström (1983)
Musik: Frankfurt a M (J B König?) (1738)

1.
Välsigna Herre, alla dem
som bygger ett gemensamt hem.
Slut in dem Gud i ditt förbund
och var dem nära varje stund.

2.
Välsigna, Herre, dem som fann
sitt stöd, sin kärlek i varann,
som löftet gav att dela allt
och blir till ett som du befallt

3.
Välsigna dem du anförtror
att föda barn till denna jord,
att fostra dem till deras färd
genom en ond och farlig värld.

7.
Låt vår gemenskap och vårt hus
din kärlek spegla, och ditt ljus
och led oss på vår levnads stig
fram till vårt rätta hem hos dig!


Alternativa vigselpsalmer
Det finns även två nya vigselpsalmer, som är skriva till två av våra mest
kända och älskade psalmer:
"I denna ljuva sommartid" (nr. 200) och
"Den blomstertid nu kommer"
(nr. 199).

Båda dessa nyskrivna psalmer finns ännu inte med i psalmboken, (men kommer troligen att finnas med i nästa upplaga) vilket kan göra att texten är svår att finna. (Om du känner till någon tryckt källa där man kan finna dessa texter får du gärna meddela Vigselringen!)
Både Jan Skoog och Christina Lövestam är präster, och Christina Lövestam har också författat en mängd böner och andra texter med kristet innehåll. Ett exempel är
Psalm 766 som finns med i psalmboken och ibland används som komplement till den traditionella Trosbekännelsen.

De flesta präster har inget emot att man använder dessa texter, trots att de alltså ännu inte finns utgivna i någon av de psalmbäcker som finns, och alltså inte är att betrakta som en "erkänd psalm" av Svenska kyrkan. Men psalmer tillkommer och skrivs nya hela tiden, och enkom för att en ny psalmtext inte finns med i psalmboken gör inte att den automatiskt är förbjuden att använda.

"Till man och kvinna gjorde han"
Text: Jan Skoog
Musik: N Söderblom (1916)

1.
Till man och kvinna gjorde han,
de två som kärlek ger varann
och nu till Gud har vandrat.
I Jesu Krist det finns en bild
av sann och äkta kärlek mild,
om hur Gud själv har handlat.

2.
O giv, o Herre dessa två,
som denna dag inför dig stå
att de sitt löfte giva.
Om kärlek, omsorg, trofasthet
och att de noga inser det
som deras liv skall bliva.

3.
Så ber vi nu att du O Gud
må visa dem på dina bud,
som lär oss leva livet.
Välsigna så de kära två
att de tillsammans ut får gå
och få det dem blir givet.

(Texten sjungs till samma melodi som psalm 200, "I denna ljuva sommartid".)

 

"På bröllopsdagen ber vi"
Text: Christina Lövestam
Musik: Svensk Folkvisa (1693)

1.
På bröllopsdagen ber vi
till dig som kärlek är.
Du lever mitt ibland oss
i glädjen nu och här.
Vi prisar dig som skapar
och känner allt som sker.
Förnyare av livet,
till dig, vår Gud, vi ber.

2.
Om kärlek som får djupna,
förlåta och förstå,
om kärlek genom dagar
då mörkret skall förgå,
om goda, ljusa dagar
då lyckan vänligt ler,
om trohet i vår kärlek,
till dig, vår Gud, vi ber.

3.
Om kärlek och gemenskap
som rymd och frihet bär,
om möjlighet att växa
till dem vi innerst är,
om hem där barn och vänner
oss band i livet ger,
om glädjen i vår kärlek,
till dig, vår Gud, vi ber.

4.
Om kärlek stark som döden
och liv som föder liv,
om aktning för varandra
och nya perspektiv,
om ömhet från ditt hjärta
som allt med kärlek ser,
om godhet i vår kärlek,
till dig, vår Gud, vi ber.

(Texten sjungs till samma melodi som psalm 199,
"Den blomstertid nu kommer"
.)

 

 

Andra kända, vanliga psalmer
Många par väljer psalmer som inte är vigselpsalmer. Fördelarna är att fler av gästerna troligtvis känner igen psalmen och kan sjunga med, samt att många har fina minnen till de mera kända psalmerna. Ibland kanske man inte ens vet att en sång man tycker om är en psalm!

Här kommer några exempel på kända psalmer. Efter några av dem står det när de passar att sjunga, andra kan användas mera fritt. En del präster vill till exempel inte att man sjunger julpsalmer innan den 25 December, eftersom de handlar om att Jesus föds och det inte inträffade förrän då. Oavsett vilken inställning er präst har, kan det vara bra att vara förberedd på hur de kan resonera.

Ibland kommer det att finnas gäster från andra länder med vid vigseln och då kanske det passar att ha en psalm som de känner igen, därför finns på vissa ställen utskrivet namnet på den engelska motsvarigheten.

 

7 Lova Herren sol och måne

11 O, Store Gud
På engelska heter denna psalm How Great Thou Art.

21 Måne och sol, vatten och vind

37 Kristus är världens ljus

103 Bereden väg för Herran (adventpsalm),
på engelska:Prepare the way, O Zion

105 Hosianna (adventpsalm)

108 Gå Sion, din konung att möta ((adventpsalm)

113 Det är en ros utsprungen (julpsalm)

114 Stilla Natt (julpsalm)
På engelska heter denna psalm Silent Night.

116 Nu tändas tusen juleljus (julpsalm)

117 När Jesubarnet låg en gång (julpsalm)

119 Var hälsad sköna morgonstund (julpsalm)

121 När juldagsmorgon glimmar (julpsalm)

122 Dagen är kommen (julpsalm)
På engelska heter denna psalm O come all ye faithful.

126 Ett barn är fött på denna dag (julpsalm)

127 O du saliga (julpsalm)

134 Gläns över sjö och strand (julpsalm)

154 Dina händer är fulla av blommor (påskpsalm)

176 Din klara sol

179 Morgon mellan fjällen

181 Nu är det morgon
På engelska heter denna psalm Morning has broken.

190 Bred dina vida vingar

193 Gud som haver barnen kär

197 Den blida vår är inne
(samma melodi som Den blomstertid, med med en text passande för våren)

198 Likt vårdagssol i morgonglöd
(samma melodi som I denna ljuva sommartid, med med en text passande för våren)

199 Den blomstertid nu kommer
(har även en vigseltext, samt en vårtext)

200 I denna ljuva sommartid
(har även en vintertext, en vigseltext och en vårtext)

201 En vänlig grönskas rika dräkt
(denna har även en vintertext)

210 Jag lyfter ögat mot himmelen

235 Som en härlig gudomskälla
(mer känd som Han har öppnat pärleporten)

248 Tryggare kan ingen vara
på engelska: Children of the heavenly father.

249 Blott en dag, ett ögonblick i sänder.
På engelska: Day by day, and with each passing moment

294 Välsigna Herre, alla dem som bygger ett gemensamt hem

251 Vart jag går i skogar, berg och dalar

261 Tack min Gud,
på engelska heter den Thanks to God.

289 Guds kärlek är som stranden

297 Härlig är jorden

300 O hur saligt att få vandra

344 Gud har skapat allting

495 I öster stiger solen opp

518 Hur härligt vittna land och sjö
(Vinterpsalm som sjungs till samma melodi som "I denna ljuva sommartid".)

608 Vi sätter oss i ringen

861 Din skönhet som i vintern bor
(Vinterpsalm som sjungs till samma melodi som
"En vänlig grönskas rika dräkt".
Läs mer om den här nedanför.)

 

 

Okända årstidspsalmer
Det finns några psalmer som också är årstids-inriktade och sjungs till de välkända sommarpsalmernas melodier. Här följer texterna till en vinter och två vårpsalmer som kan kännas mera rätt än den ursprungliga texten, om man gifter sig vid andra årstider.

 

Psalm 861
" Din skönhet som i vintern bor"
Text: Christina Braw (1990)
Musik: W Åhlén (1933)

1.
Din skönhet, som i vintern bor,
du ger till oss som gåva.
Din rikedom i kärlek stor
vill jag i vintern lova,
för frostens träd och höstens säd,
som sover nu i jorden,
Guds vintetid i Norden.

2.
För vinternattens stjärneljus
på himlavalvets kupa,
för vinterstormens friska brus,
för frid i skogar djupa.
Jag prisar nu Din nåd att du
Dig här vill uppenbara,
i vinterdagar klara.

3.
Din vintersol på trampad stig
din tunga vinterdimma,
i allt du kommer nära mig
och låter godhet glimma.
Din långa natt ger vilan skatt
åt mänskan och naturen,
åt växterna och djuren.

4.
Så lär mig glädjas vinterns tid,
att du oss vila låter.
Låt vinterns skönhet och dess frid
vårt hjärta föra åter
till Dig, vår Gud, som vinterns skrud
nu ger på nytt till världen,
till sjö och skog och gärden.

(Texten sjungs till samma melodi som psalm 201, "En vänlig grönskas rika dräkt". Finns i psalmboken "Psalmer för 90-talet.")

 

Psalm 197
" Den blida vår är inne"
Text: J- O Wallin (vers 1-2) (1807)
A Frostensson (vers 3-4) (1978
Musik: Svensk Folkvisa

1.
Den blida vår är inne
och nytt blir jordens hopp
Ny fröjd får varje sinne
nytt liv får varje knopp
Hur livligt solen strålar
Hur majestätiskt mild
För dödliga hon målar
odödlighetens bild.

2.
Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdrökt
Vad ljuvlig vällukt, buren
till oss av vindens fläkt.
Vad prakt, vad rikedomar
som skiftar tusenfalt
Se runtomkring dig blommar
och lever, doftar allt.

3.
ur sky, ur luft och lunder
vi fågelsången hör
Än sker Guds skaparunder
och allting nytt han gör.
Då går vi som i drömmar
på strand och skogens stig
och ur vårt inre strömmar
en lovsång, Gud, till dig.

4.
Och allt som låg där fruset
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra
åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid.

(Texten sjungs till samma melodi som psalm 199, "Den blomstertid nu kommer.")

 

Psalm 198
" Likt vårdagssol i morgonglöd"
Text: N F S Grundtvig, J A Eklund
Musik: N Söderblom

1.
Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.

2.
Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.

3.
Snart alla ängar stå i skrud,
och skogen kläder sig till brud
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkets liv, i kyrkans famn
till alla själars fromma.

(Texten sjungs till samma melodi som psalm 200,
"I denna ljuva somartid"
.)